TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Kon Tum

placeholder image

A Thế - 05/10/17

Kiến nghị về việc: Về chế độ đối với thân nhân bệnh binh

Nội dung kiến nghị: Tại file gửi kèm theo