TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Hưng Yên

placeholder image

Bùi Ngọc Vũ - 20/11/17

Kiến nghị về việc: Đơn kiến nghị

Nội dung kiến nghị: về việc các cấp chính quyền không bàn giao đất nhà ở đã 22 năm

placeholder image

Bùi Ngọc Vũ - 20/11/17

Kiến nghị về việc: về việc các cấp chính quyền không bàn giao đất nhà ở đã 22 năm

Nội dung kiến nghị: Phản ánh về việc đã có quyết định cấp đất được 22 năm nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được đất.