TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Hà Tĩnh

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 09/11/17

Kiến nghị về việc: Về việc Sở Lao động Thương binh & XH Hà Tĩnh “Vi phạm pháp luật và đỉnh cao hành vi vô cảm”.

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN ÁNH “Trả lời của Sở Lao động Thương binh & XH Hà Tĩnh đối với việc giải quyết chế độ bệnh binh & thương binh của Ông Dương Đình Tiến sau khi có đơn phản ánh tới Văn phòng Chính phủ: “Vi phạm pháp luật và đỉnh cao hành vi vô cảm”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ