TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Cao Bằng

placeholder image

Bế Thị Cúc - 02/10/17

Kiến nghị về việc: Về hỗ trợ tiền xây nhà

Nội dung kiến nghị: Tại file đính kèm