TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Thông tin và Truyền thông

placeholder image

Nguyễn Long - 18/05/18

Kiến nghị về việc: Nghị định 49 gây khó khăn cho người dân

Nội dung kiến nghị: Trong thời gian qua, các nhà mạng đang yêu cầu người sử dụng thuê bao di động phải cung cấp bổ sung ảnh cá nhân theo quy định tại Nghị định 49. Điều này gây khó khăn cho người dân, phát sinh chi phí đi lại, tốn thời gian. Bên cạnh đó, tôi chưa thật sự hiểu rõ giá trị, cũng như mục đích sử dụng ảnh c...