TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Khoa học và Công nghệ

placeholder image

Phạm Đình Lân - 20/07/17

Kiến nghị về việc: Quy định định mức chi kinh phí chấm, sáng kiến

Nội dung kiến nghị: Chào các anh chị, Cho tôi hỏi hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 về hướng dẫn thi hành Nghị định 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ Sáng kiến. Trong khoản 3, Điều 8 của Thông tư có nội dung "3. Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

placeholder image

Hoàng Mạnh Hùng - 21/07/17

Kiến nghị về việc: Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp

Nội dung kiến nghị: Tôi nguyên là Phó viện tưởng Viện Khao học hình sự, về hưu tập hợp các chuyên gia tổ chức Tung tâm Tư vấn, giám định dân sự thuộc VUSTA, là tổ chức phi chính phủ. Đã 6 năm hoạt động theo Luật Giám định tư pháp 2012, do Bộ KH&CN cấp giấy phép, đã giúp cho dân rất nhiều, là động lực để cho công tác gi...

placeholder image

Lư Văn Thông - 02/10/17

Kiến nghị về việc: Cấp giấy chứng nhận thiết kế

Nội dung kiến nghị: Tôi có đăng kí logo từ T3/2015 nhưng tới nay chưa được cấp giấy chứng nhận. Kiến nghị chính phủ đẩy nhanh khâu cấp giấy chứng nhận cho người dân và doanh nghiệp