Nguyễn Thị Anh - 11/01/18

Kiến nghị về việc: Đơn cầu cứu

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

( Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng bất chấp quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNC ngày 25/12/2012 của Bô Nội vụ vê việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việcvà đền bù phí đào tạo, bồi dưỡng của viên chức, đã ban hành Công văn hướng dẫn số 128/SNV-ĐT & QLCCVC ngày 21/02/2014 và Công văn chỉ đạo số 05/SNV-CCVC ngày 03/01/2018 ( kèm theo bản photo) có nội dung trái với Nghị định và Thông tư trên làm ảnh hưởng đến viên chức, tôi đã có văn đơn thư thắc mắc, kiến nghị gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng nhưng Ủy ban vẫn chư có động thái can thiệp yêu cầu thu hồi hoặc đình chỉ thi hành Công văn của Sở Nội vụ)


File đính kèm:
DÁ 001_1204110118213851.JPG
DÁ 002_2944110118213854.JPG
DÁ 003_1924110118213903.JPG
DÁ 004_1064110118213907.JPG
DÁ 005_632110118213912.JPG

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.