TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Đinh Thông - 18/01/18

Kiến nghị về việc: Kiến Nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Đơn Kiến Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Kính gửi; Văn Phòng Chính phủ Tôi tên là: -Đinh Thông, sinh ngày 10/10/1967 hiện tú tại: Khối Hà My Đông A, P. Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vợ làVăn Thị Chín, hiện trú tạ...

placeholder image

Huỳnh Văn Quảng - 18/01/18

Kiến nghị về việc: Kiến nghị Thủ tướng

Nội dung kiến nghị: Tôi nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở lần đầu tại địa chỉ số 158 phố Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 20/5/2016, Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính có mã số 001000043080121600003 ngày hẹn trả là 14 giờ 47 phút ngày 05/6/2016 nhưng đến nay tôi ...

placeholder image

LÝ THỊ SÂU - 11/01/18

Kiến nghị về việc: thay đổi hộ tịch

Nội dung kiến nghị: Tôi đến bộ phận 1 cửa huyện Bắc Hà yêu cầu giải quyết việc thay đổi hộ tịch ( thay đổi chữ đệm và tên trong giấy khai sinh). Sau khi được tiếp nhận, hồ sơ của tôi bị trả lại với lý do phòng tư pháp huyện bắc hà yêu cầu tôi bổ sung hồ sơ ( phải có xác nhận của UBND xã vào lý do thay đổi hộ tịch của t...

placeholder image

Lê Thị Huyền Trang - 08/01/18

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc huỷ bỏ hồ sơ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng

Nội dung kiến nghị: Kiến nghị về việc UBND thị trấn Chúc Sơn huỷ bỏ hồ sơ đã duyệt về việc xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng của đối tượng Ông Nguyễn Đình Chỉnh đã kê khai hồ sơ từ năm 2013 và các năm tiếp theo. Đến tháng 02/2017 gia đình được thông báo hồ sơ không hợp lệ.

placeholder image

Nguyễn Trọng Hùng - 05/01/18

Kiến nghị về việc: Phản ánh về việc chưa xác định nguồn gốc đất

Nội dung kiến nghị: Nội dung phản ánh gửi tại file đính kèm.