TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Vũ đức Khoa - 21/11/17

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc giải quyết chế độ chất độc da cam ở Huyện Hưng Hà

Nội dung kiến nghị: Kính Gửi Thủ Tướng Chính Phủ. Tôi là con của một thương binh ở Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ mấy năm nay, theo chế độ trợ cấp đối với những người bị ảnh hưởng chất độc dioxin, tôi đã đối chiếu và thấy rằng các điều kiện để bố tôi được đi kiểm tra là phù hợp: là người chiến đấu tạ...

placeholder image

Bùi Ngọc Vũ - 20/11/17

Kiến nghị về việc: Đơn kiến nghị

Nội dung kiến nghị: về việc các cấp chính quyền không bàn giao đất nhà ở đã 22 năm

placeholder image

Bùi Ngọc Vũ - 20/11/17

Kiến nghị về việc: về việc các cấp chính quyền không bàn giao đất nhà ở đã 22 năm

Nội dung kiến nghị: Phản ánh về việc đã có quyết định cấp đất được 22 năm nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được đất.

placeholder image

Nguyễn Thị Thương. - 17/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm trả kết quả về việc cấp lại trang bổ sung cho giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nội dung kiến nghị: Vào ngày 19/06/2017, tôi có tới trung tâm hành chính của ủy ban nhân dân thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, để nộp bộ hồ sơ gồm (Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu; Giấy chứng nhận AE828453(bản chính) ) tại cửa làm việc tài nguyên môi trường, để xin cấp lại trang bổ sung cho Giấy chứng nh...

placeholder image

Đinh Hoài Sơn - 14/11/17

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về tách thửa đất

Nội dung kiến nghị: Tại file gửi kèm theo