TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Trần Quang Phương - 11/07/18

Kiến nghị về việc: Giữ xe có thu phí tại UBND 16 phường tại Quận 8

Nội dung kiến nghị: Ngày 02.08.2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg về "Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước". Trong đó, Điều 16 có quy định : "Khu vực để phương tiện giao thông : Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức,...

placeholder image

Kiều cao Tiến - 06/07/18

Kiến nghị về việc: việc địa phương chậm trễ trong việc giải quyết CS theo QĐ 62

Nội dung kiến nghị: Tên tôi là : Kiều cao Tiến SN 1964 quê quán xã Đại đồng h Thạch thất tp Hà nội . Tôi xin đc phản ánh Và kiến nghị với VPCP 1 việc sau : Ngày 8/2/1982 tôi tham gia NVQS và ra quân năm 1986 . Tôi có hơn 2 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào đơn vị C 267 ,E664 cục xăng dầu , TCHC đóng quân tại Khu rừn...

placeholder image

Nguyễn Văn Nhạ - 03/07/18

Kiến nghị về việc: Đến khi nào thì nhận được trả lời về việc tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh của công dân với Mã số: 22775?.

Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Hương Đô; ngày 07 tháng 05 năm 2018 ĐƠN PHẢN ÁNH Đến khi nào thì nhận được trả lời về việc tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh của công dân với Mã số: 22775?. Kính gửi: Văn phòng Chính...

placeholder image

Khổng Minh Cường - 25/06/18

Kiến nghị về việc: Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Q9 TPHCM chậm trể trong việc trả kết quả hồ sơ.

Nội dung kiến nghị: Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TP.HCM chi nhánh Q9 chậm trả kết quả hồ sơ người dân gần 18 tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là ngày 03 tháng 02 năm 2016, Thời gian nhận kết quả là 03 tháng 03 năm 2016. Nhưng hôm nay đã gần 18 tháng trôi qua nhưng người dân vẫn không nhận đư...

placeholder image

NGUYỄN THỊ CẨM TRANG - 20/06/18

Kiến nghị về việc: Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở tư nhân đã nộp gần 03 tháng vẫn chưa được giải quyết

Nội dung kiến nghị: Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở tư nhân đã nộp gần 03 tháng vẫn chưa được giải quyết và có thể sẽ còn kéo dài thời gian nhiều hơn thế nữa.